BG | EN | DE | RO | RUПРОГРАМА ЗА МОРСКО ДЕЛО И РИБАРСТВО - ДОГОВОР BG14MFOP001-4.105-0001-C03 07.11.22-30.11.23г.

ПРОГРАМА ЗА МОРСКО ДЕЛО И РИБАРСТВО - ДОГОВОР BG14MFOP001-2.017-0026-C01 21.10.21-21.10.21г.

ПРОГРАМА ЗА МОРСКО ДЕЛО И РИБАРСТВО - ДОГОВОР BG14MFOP001-2.017-0027-C01 21.10.21-21.10.21г.

ПРОГРАМА ЗА МОРСКО ДЕЛО И РИБАРСТВО - ДОГОВОР BG14MFOP001-2.017-0028-C01 21.10.21-21.10.21г.

ПРОГРАМА ЗА МОРСКО ДЕЛО И РИБАРСТВО - Подкрепа за производители на риба - COVID-19

Подкрепа за производители на риба и други водни организми за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19
/Support for fish and other aquatic organisms to overcome the economic consequences of the COVID-19 pandemic/

С настоящият проект, „ДЪЛБОКА“ ООД цели постигане на пълно съответствие с принципите на хоризонталните политики на ЕС, а именно равнопоставеност и недопускане на дискриминация. С реализацията на проекта ще се насърчи равнопоставеността както между мъжете и жените, така и между представителите на различните малцинствени групи и ще се стреми да отстрани всички възможни дейности, водещи до неравнопоставеност.

"Дълбока" ООД експлоатира 3 /три/ съоръжения за добив на аквакултури /черноморски миди/

1. Подводна (неподвижна) ферма за производство на култивирани миди с площ от 4520 кв. м., част от поле от 34 дка. /08400022 ИАРА/

2. Демонстрационно мидено поле (за производство и обучение) от около 100 дка - тип на производство биотехника и пълна биотехнология за култивиране на черни миди /08100014 – ИАРА/

3. Демонстрационно мидено поле (за производство и обучение) от около 200 дка - тип на производство биотехника и пълна биотехнология за култивиране на черни миди /08100015 – ИАРА/

Настоящият проект се отнася за животновъден обект ? 96600150 - подводна (неподвижна) ферма за производство на култивирани миди с площ от 4520 кв. м., част от поле от 34 дка. /рег.? 08400022 в ИАРА/

Подкрепа за производители на риба - COVID-19

Подкрепа за производители на риба и други водни организми за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19
/Support for fish and other aquatic organisms to overcome the economic consequences of the COVID-19 pandemic/

С настоящият проект, „ДЪЛБОКА“ ООД цели постигане на пълно съответствие с принципите на хоризонталните политики на ЕС, а именно равнопоставеност и недопускане на дискриминация. С реализацията на проекта ще се насърчи равнопоставеността както между мъжете и жените, така и между представителите на различните малцинствени групи и ще се стреми да отстрани всички възможни дейности, водещи до неравнопоставеност.

"Дълбока" ООД експлоатира 3 /три/ съоръжения за добив на аквакултури /черноморски миди/

1. Подводна (неподвижна) ферма за производство на култивирани миди с площ от 4520 кв. м., част от поле от 34 дка. /08400022 ИАРА/

2. Демонстрационно мидено поле (за производство и обучение) от около 100 дка - тип на производство биотехника и пълна биотехнология за култивиране на черни миди /08100014 – ИАРА/

3. Демонстрационно мидено поле (за производство и обучение) от около 200 дка - тип на производство биотехника и пълна биотехнология за култивиране на черни миди /08100015 – ИАРА/

Настоящият проект се отнася за животновъден обект ? 96600084 - Демонстрационно мидено поле (за производство и обучение) от около 200 дка - тип на производство биотехника и пълна биотехнология за култивиране на черни миди /08100015 – ИАРА/

Подкрепа за производители на риба - COVID-19

Подкрепа за производители на риба и други водни организми за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19
/Support for fish and other aquatic organisms to overcome the economic consequences of the COVID-19 pandemic/

С настоящият проект, „ДЪЛБОКА“ ООД цели постигане на пълно съответствие с принципите на хоризонталните политики на ЕС, а именно равнопоставеност и недопускане на дискриминация. С реализацията на проекта ще се насърчи равнопоставеността както между мъжете и жените, така и между представителите на различните малцинствени групи и ще се стреми да отстрани всички възможни дейности, водещи до неравнопоставеност.

"Дълбока" ООД експлоатира 3 /три/ съоръжения за добив на аквакултури /черноморски миди/

1. Подводна (неподвижна) ферма за производство на култивирани миди с площ от 4520 кв. м., част от поле от 34 дка. /08400022 ИАРА/

2. Демонстрационно мидено поле (за производство и обучение) от около 100 дка - тип на производство биотехника и пълна биотехнология за култивиране на черни миди /08100014 – ИАРА/

3. Демонстрационно мидено поле (за производство и обучение) от около 200 дка - тип на производство биотехника и пълна биотехнология за култивиране на черни миди /08100015 – ИАРА/

Настоящият проект се отнася за животновъден обект ? 96600080 - Демонстрационно мидено поле (за производство и обучение) от около 100 дка - тип на производство биотехника и пълна биотехнология за култивиране на черни миди /08100014 – ИАРА/